Hoog sensitieve kinderen

“Hoog sen­si­tieve kinderen  zijn geboren met de neig­ing veel din­gen op te merken in hun omgev­ing en diep te reflecteren  alvorens te han­de­len. Daar­door zijn zij vaak invoe­lend, slim, intuïtief, cre­atief, nauwgezet en gewetensvol. Ze wor­den sneller over­weldigd door een hoog vol­ume of grote hoeveel­heid prikkels ineens. Dit proberen ze te ver­mi­j­den en zodoende  lijken ze ver­legen of  ‘de spel­breker’.  Wan­neer ze de  over­prik­kel­ing niet kun­nen voorkomen lijken ze ‘snel over­stuur’, en ’overgevoelig’.”

(bron: het hoog sen­si­tieve kind; Elain N.Aron)

Door Sticht­ing Wijze Oud­ers heb ik geleerd via deze defin­i­tie te kijken naar de gevoelige kinderen in mijn omgev­ing. In mijn klas en in mijn prak­tijk kom ik veel hoog gevoelige kinderen tegen.

  • (Hoog) gevoelige kinderen zijn vaak behoedzaam. Dit kan wor­den ver­ward met angst of teruggetrokken zijn.
  • (Hoog) gevoelige kinderen kun­nen star zijn en trekken van PDD-nos vertonen.
  • (Hoog) gevoelige kinderen kun­nen erg druk zijn en impulsief. Dit kan wor­den aangezien voor ADHD.
  • (Hoog) gevoelige kinderen…….. lijken geen van alle op elkaar en hebben elk hun eigen kwaliteiten en valkuilen.

Kwaliteiten en valkuilen liggen vaak in elka­ars verlengde.

Tobias is erg star als het gaat om het uit­proberen van nieuwe din­gen. Ook raakt hij van slag als de dag anders ver­loopt dan gedacht. Als je hem echter begeleid en het beste in hem boven haalt straalt hij vast­ber­aden­heid uit en kan hij zelf­s­tandig goed uit de voeten.

Tij­dens de IK BEN OKE training, krijg ik elke keer kleine cadeaut­jes. Hoog gevoelige kinderen hebben soms een andere aan­pak nodig. Waar­door ze weer in hun kracht komen te staan. En een­maal in hun kracht, stralen deze kinderen. (en dit is voor mij een waar cadeau).

Tobias vindt het fijn als ik hem van te voren globaal ver­tel wat hij kan verwachten. Een uit­stapje naar de dier­en­tuin wordt ‚bijv. d.m.v. het inter­net, voor­bereid. Hoe ziet het er daar uit? Ben je al eens eerder in een dier­en­tuin geweest? Zullen we eens een boek lezen over de dierentuin?

De voorkeur van sen­si­tieve kinderen om prikkels te ver­w­erken is vooral door te voe­len en te ervaren. Zij willen geïn­spireerd wor­den. Ze hebben vaak een gevoel voor schoonheid en houden van de natuur. Ze vin­den soms geen aansluit­ing in het reg­ulier of spe­ci­aal onder­wijs en voe­len zich regel­matig anders dan andere kinderen. Ze hebben meer kans op stress, waar­door leer– en gedragsprob­lematiek kan ontstaan.

Tij­dens de Wijze oud­er­cu­rus geef ik vele kleine en grote tips om met jouw hoog sen­si­tieve kind om te kun­nen gaan. Tijdens 4 avon­den krijg je meer inzicht in jouw hoog gevoelige kind. In de Wijze Oud­er­cur­sus krijg je als ouder meer ken­nis over de ontwik­kel­ing van je hoog sen­si­tieve kind en leer je beter op je kind af te stemmen.

Geef een reactie