Ik ben oké

 Moeder:

“Is het gek dat ik jou bel? Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar een vriendin heeft haar zoon bij jou laten begeleiden en herkende dingen. Ze zei dat ik maar een met jou moest praten over hoog gevoelige kinderen. Kun je me hier iets meer over vertellen?”

Hoog sen­si­tieve kinderen [of hoog gevoelige kinderen] zijn geboren met de neiging veel din­gen op te merken in hun omgev­ing en diep te reflecteren alvorens te han­de­len. Daar­door zijn zij vaak invoe­lend, slim, intuïtief, cre­atief, nauwgezet en gewetensvol. Ze wor­den sneller over­weldigd door een hoog volume of grote hoeveel­heid prikkels ineens. Dit proberen ze te vermijden en zodoende lijken ze ver­legen of ‘de spel­breker’. Wan­neer ze de over­prik­kel­ing niet kun­nen voorkomen lijken ze ‘snel over­stuur’, en ’overgevoelig’.”

(bron: het hoog sen­si­tieve kind; Elain N.Aron)

Door Sticht­ing Wijze Oud­ers heb ik geleerd via deze definitie te kijken naar de gevoelige kinderen in mijn omgeving. In mijn klas en in mijn prak­tijk kom ik veel hoog gevoelige kinderen tegen.

 • (Hoog) gevoelige kinderen zijn vaak behoedzaam. Dit kan wor­den ver­ward met angst of teruggetrokken zijn.
 • (Hoog) gevoelige kinderen kun­nen star zijn en trekken van PDD-nos vertonen.
 • (Hoog) gevoelige kinderen kun­nen erg druk zijn en impulsief. Dit kan wor­den aangezien voor ADHD.
 • (Hoog) gevoelige kinderen…….. lijken geen van alle op elkaar en hebben elk hun eigen kwaliteiten en valkuilen.

Kwaliteiten en valkuilen liggen vaak in elka­ars verlengde.

Tij­dens de IK BEN OKÉ training, werk ik in minimaal 7 sessie met een kind aan de kwaliteiten en valkuilen die hoog gevoelige kinderen hebben.

 • Veel hoog gevoelige kinderen hebben moeite met het juist interpreten van gezichtuitdrukking en gevoelens. In les 1 besteden we dan ook uitgebreid aandacht aan emoties.
 • Veel hoog gevoelige kinderen weten niet zo goed wat ze voelen. Ze hebben weinig woorden om te benoemen wat ze voelen. Les 2 staat in het teken van gevoelens. We maken een top 3 van gevoelens, zodat we voorbeelden hebben en deze als kapstok kunnen gebruiken.
 • Heb jij wel eens last van onhandige gedachten (ojee)? Dan is het juist fijn om in les 3 te leren om handige gedachten (oké) te bedenken? Veel hoog gevoelige kinderen zien beren op de weg of maken van een mug een olifant. Ik leer ze dat zij de baas zijn over hun gedachten en dat dit effect heeft op de uitkomst.
 • Veel gevoelige kinderen vinden het moeilijk om hun eigen ruimte in te nemen en deze te verzorgen. In les 4 staat het aura-tuintje centraal. We leren hoe de ruimte om jezelf heen er uit kan zien en hoe je hier goed voor kunt zorgen.
 • In les 5 kijken we naar het rommeltje in je hoofd. Veel hoog gevoelige kinderen hebben moeite om in slaap te komen. Er zijn zoveel gedachten die in hun hoofd rond spoken, dat ze soms zelf niet meer weten welke gedachte ze nu uit hun slaap houd. Aan de hand van een droomreisje in de zintuigen boom leren we hoe je jou hoofd tot rust kunt brengen.
 • Iedereen is uniek en iedereen is oké. In les 6 staat dit thema centraal. We gaan een paspoort maken over de binnenkant van jezelf. Wie ben jij en wat maakt jou uniek en oké?
 • Les 7 t/m 10 pas ik aan. Ik kijk naar de wensen van het kind en zijn omgeving en maak gebruik van methodieken die iets toevoegen aan de lessenserie.

Tijdens alles lessen zijn we met ons lichaam bezig. Waar voel jij stress? Hoe voelt het om gespannen of ontspannen te zijn? Hoe kun je van gespannen naar ontspannen komen? Tijdens de les over de stress-ladder laten ik zien dat je zelf heel veel kunt doen. Je mag best weer aan het roer staan van je eigen schip! Zoals jij het doet is het oké.

Voor hoog gevoelige kinderen is het prettig dat je altijd op dezelfde wijze werkt. We beginnen de les dan ook altijd met het kleuren van een mandala en een het luisteren naar een verhaal. Daarna hebben we over het verhaal een filosofisch gesprek. Als uitwerking van het gene we te weten zijn gekomen gaan we aan de slag met een opdracht. We maken een vraagkaart, een stress-ladder, tekenen onze eigen zintuigenboom, we doen een ontspanningsoefening of ademhalingsoefening. Aan het einde van de les neemt je het verhaal, de oefeningen en gemaakte spullen mee naar huis. Je krijgt ook thuiswerk. Lees het verhaal nog eens met pappa of mamma, oefen je oefeningen en neem af en toe iets mee.

Als aanvulling op de IK BEN OKÉ methode, gebruik ik het boek POWERVEHRALEN VOOR KINDEREN en het werkboek “zo ben ik”.

Comments are closed.