Remedial teaching

Bianca heeft dyscalculie. Ze wil graag geholpen worden om beter te leren rekenen.

Elk donderdagmiddag komt ze bij mij in de praktijk. In overleg met haar ouders, internbegeleider, groepsleerkracht, maar vooral met Bianca, werken we elke week aan een rekenles uit haar eigen schoolboek. We bespreken de les van te voren helemaal door (pre-teaching), waardoor ze de stof makkelijk kan opnemen en verwerken als ze in de klas zit. Als extra maak ik met haar een ‘spiekmap’ waarin ze dingen terug kan lezen als ze op school werkt.

Ik bekrachtig Bianca. De stappen die ze zet zijn soms klein en soms groot, maar allemaal even belangrijk. Tijdens de lessen is er, naast het werk, ruimte om te filosoferen. Hoe kun je leven met dyscalculie? Hoe gaan andere hiermee om? Ben ik dom? Hoe ziet mijn toekomst er uit? Ik deel met Bianca hoe ik ben omgegaan met mijn dyslexie en wat de toekomst me gebracht heeft. Ik deel mijn ervaringen met haar en geef haar de ruimte om er zelf iets mee te doen of het zo te laten. Ik leer Bianca in te zien dat ze oké is zoals ze is.

We sluiten de les altijd af met een spel. Een spel om je concentratie te verhogen, je rekenvaardigheden te automatiseren, maar vooral om, na het harde werken, met heel veel lol af te sluiten.

Bianca komt 12 weken (min de vakantieweken) bij mij in de praktijk. In een heen een weer schrift houd ik bij wat we die keer gedaan hebben. Ouders en juf kunnen hierin terug lezen wat er zo al aan de orde is geweest. Juf of ouders kunnen hierin ook vragen aan mij stellen.

Bianca heeft veel zeggenschap tijdens de lessen, want ik ben er van overtuigd dat dit de motivatie ten goede komt. Ik bewaak de einddoelen en stimuleer haar om ook aan de slag te gaan met de dingen die ze moeilijker vindt.

Na ongeveer tien lessen, heb ik met de ouders een evaluatie gesprek. Ik neem hier ruim de tijd voor. Het is in het belang van Bianca dat ouders begrijpen wat ik met haar heb gedaan de afgelopen periode. Tijdens de evaluatie bekijken we hoe we verder gaan.

 

Comments are closed.