Remedial wattes?

“wat doe je eigenlijk voor werk als ik vragen mag?”

Ik ben remedial teacher. (vragende blik bij de ander) Ik begeleid kinderen die moeite hebben op school. Dit kan zijn op een speciaal vak, maar ook omdat ze minder goed in hun vel zitten.

Bij remedial teaching word het kind onderzocht met behulp van een intakegesprek, toetsen en/of observaties. Als remedial teacher probeer ik op deze manier een beeld te krijgen met welke zaken het kind precies een probleem heeft. Als er eenmaal een diagnose is gesteld, bijvoorbeeld: mijn kind loopt achter met lezen, wordt een handelingsplan met doelen gemaakt, die de begeleiding voor een vaste periode vastlegt. Wat hierna volgt is de echte remedial teaching, die volledig is toegespitst op het probleem van het individuele kind. De bedoeling is dat het kind na deze periode vaardigheden bezit om met de achterstand of  stoornis om te gaan, en dat hij of zij weer met de eigen groep kan meedoen.

Remedial teaching is geen bijles, want daarbij gaat het om specifieke vakkennis die voornamelijk herhaald wordt.

Als remedial teacher  heb ik mijn werkterrein uitgebreid naar (CITO-)studievaardigheden, hoog sensitieve kinderen, kinderen die in beelden denken, faalangsttraining, oudergroepen (van kinderen die hoog sensitief zijn of in beelden denken).

De Remedail theaching in het kort:

  • individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
  • planmatig werken: signalering, diagnosticering, remediëring, evaluatie
  • doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
  • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan
  • ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
  • een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de rt-er er niet bij is
  • informatie verstrekken aan het kind en betrokkenen
[bron: LBRT]

 

 

 

 

Geef een reactie