Tarieven

Tarief rt consult

Ik vraag een tarief van 60,- per consult. Waarvan 45 min. directe begeleiding en 15 min. indirecte begeleiding. Dit tarief geldt voor:

De begeleiding van het kind (directe begeleiding) en de werkzaamheden ten behoeve van deze begeleiding (indirectie begeleiding), denk hierbij aan het voorbereiden van materialen, telefonisch of mail contact met ouders of school, activiteiten rond een bezoek aan school/bedrijf, evaluatie momenten met de ouders.

Stappenplan

Intakegesprek: na een mail of een telefonische vraag wordt een afspraak gemaakt voor een informatief gesprek.

Onderzoek: soms volgt nog indien nodig een groot of klein onderzoek t.b.v. verdere behandeling.

Handelingsplan: in het handelingsplan worden de materialen en doelen vastgelegd gericht op de vraagstelling.

Tijdpad: duidelijkheid in de behandeltijd is belangrijk. Ik ga uit van een periode van 12 sessie (excl. de vakanties). Bij het intakegesprek maken we afspraken over het aantal behandelingen per week en het afrondende evaluatiegesprek.

Verslaggeving: In het heen en weer schrift vermeld ik de vorderingen van de sessie.

Evaluatiegesprek: Een evalautiegesprek vind na ongeveer 10 sessie plaats. In dit gesprek van een uur met ouders worden de vorderingen van hun kind uitgebreid besproken. In samen spraak worden de behandelingen voortgezet.

———————————————————————————————————–

Intake gesprek: gratis

Onderzoek: indien nodig wordt hier een prijsafspraak over gemaakt.

Handelingsplan: voor een uitgebreid handelingsplan vraag ik 120,-

12 Kindsessie: á 60,- per keer

Evaluatie: gratis

Contactmomenten met school: gratis

Comments are closed.