Visie

Ik ben een talentenprikkelaar. Ik help kinderen hun talenten te (her-)ontdekken en het in te zetten.

Tijdens de contactmomenten met het kind werk ik vanuit de talenten die het heeft. Iedereen is ergens goed in of vind iets heel leuk om te doen. Ik sluit in mijn lessen aan bij de sterk ontwikkelde talenten van het kind en daag de minder goed ontwikkelende talenten uit. Ik geef hen vertrouwen in hun talenten en laat zien/voelen/ervaren hoe ze dit kunnen in zetten. Daarnaast laat ik ze hun eigen groei mogelijkheden ervaren. Dit versterkt hun eigenwaarde, waardoor ze kunnen zeggen: IK BEN OKÉ zoals ik ben.

In mijn visie ga ik er van uit dat kinderen goed tot hun recht komen als de partijen rond om het kind prettig samenwerken. In mijn remedial teaching praktijk neem ik dan ook uitgebreid te tijd om ouders en/of leerkrachten te begeleiden. Ook in deze begeleiding ga ik er van uit dat ieder mens uniek is en elk mens oké. Ik kijk naar de talenten van de volwassenen en probeer een brugfunctie te zijn in het vinden van de juiste aansluiting bij de huidige wensen van het kind.

Mijn visie?

IEDER KIND IS UNIEK EN IEDER KIND IS OKÉ! en met een beetje hulp van mij, zullen ze dit zelf inzien……

Mijn doelstelling voor 2012 is, per week, bij 8 kinderen en hun (leer-)omgeving talenten te prikkelen.

 

 

 

Geef een reactie