Wat kun je allemaal bij mij leren?

 Moeder:

“Ik kreeg jou nummer door van een vriendin, kun je me helpen? Het zit namelijk zo…… Met Sven gaat het niet zo goed met lezen op school. Hij blijft achter lopen met lezen. Zijn DMT-score is laag en zijn Avi niveau blijft steken. De juf verteld dat vooral zijn tempo veel te laag is. En wat ik nog erger vind. Hij vind lezen vervelend”

Ik vertel de moeder van Sven dat ik hem kan helpen. Samen komen ze een keer langs om kennis te maken en dan gaat de begeleiding van start. De eerste twee keer is het even aftasten welke methode bij Sven werkt, maar al snel heb ik de smaak te pakken. Sven begint langzaam weer plezier te krijgen in lezen en gaat stapje voor stapje vooruit. De bladen die hij mee krijgt voor lezen, worden thuis samen met pappa of mamma geoefend. Als Sven afscheid neemt is hij met 3 Avi-niveau vooruitgegaan, zijn leesplezier is terug, het contact met ouders  nog sterker en zijn zelfvertrouwen groter.

Moeder:

“Mijn zoon heeft moeite met begrijpend lezen, kun jij hem helpen?”

Ik overleg met moeder dat ik wil aansluiten bij de methode die op school wordt gebruikt. Ik heb hierover contact met de school. Samen met Jorrit bereid ik de begrijpend leesles helemaal voor, waardoor hij actiever mee kan doen in de les. Zijn zelfvertrouwen groeit, zijn leervorderingen ook. In een vervolgsessie gaan we de aangeleerde strategieën toepassen op aardrijkskunde en andere vakken.

Moeder:

“We hebben vandaag de uitslag terug gekregen van een onderzoek en het blijkt dat mijn zoon ernstige leerachterstanden heeft. Stefan heeft twee jaar achterstand op spelling. De school raad aan om een remedial teacher in de hand te nemen.  Kun jij hem helpen?”

Ik begrijp dat moeder net een belangrijke stap heeft gezet. Ze is nog een beetje van slag, want te horen krijgen dat het slecht op school gaat met je kind is nooit fijn. Een luisterend oor is dan stap een. Gelukkig kan ik haar geruststellen. Stefan start met begeleiding rond om spelling. Ik werk met verschillende methodieken en vind er altijd een die bij de leerling past. Ook werkt Stefan thuis aan zijn spelling d.m.v. een computerspelletje. Deze ouder kiezen er voor om mij geen contact te laten opnemen met school. Ze willen graag dat de school ook blijft investeren. Na een bepaalde periode blijkt dat Stefan minimale vorderingen vertoont t.a.v. zijn spelling, ondanks de verschillende wegen die ik samen met hem bewandelt heb. Ook de school pikt dit op. Zij vragen op verzoek van ouders een dyslexie onderzoek aan. Ik kan ouders begeleiden met de vragen die zij hebben en hen onafhankelijk adviseren. Stefan krijgt een dyslexie verklaring en wordt verder op school begeleid. Mede dankzij mijn begeleiding heeft hij takken verworven die sterk genoeg zijn om de nieuwe informatie aan op te hangen, is zijn zelfvertrouwen grote geworden, hij heeft meer vriendjes in de klas en zijn ouders hebben meer rust gevonden.

Moeder:

“Op het hockey veld kreeg ik te horen dat ik jou eens moest bellen. Wij komen uit het buitenland en we merken dat Simone moeite heeft met alle nieuwe woorden. Het eerste jaar op school is er veel extra hulp geweest om de letter te leren en het leestempo te verhogen, maar nu loopt zij vast op het begrijpen van woorden. Kun je haar helpen met begrijpend lezen?”

Mijn ervaring met het werken op een asielzoekers school komt me nu goed van pas. Samen met Simone start ik met het pre-teachen (het van te voren de les uitgebreid doornemen) van de begrijpend lees les. Echter na les één is het me al duidelijk dat er iets anders gebeuren moet. Simone beheerst de Nederlandse taal onvoldoende om de stof van groep 5 te behappen. Ik pas mijn werkwijze aan. Ik werk nog steeds na aanleiding van het schoolboek voor begrijpend lezen, maar leg de nadruk op woordenschat uitbreiding. Ik maak gebruik van de computer, geef manier aan hoe je achter de betekenis kan komen van nieuwe woorden, ik begeleid de ouders in dit stukje en heb contact met de groepsleerkracht. Samen zorgen we er voor dat Simone met de juiste begeleidingen in de klas terecht komt waar ze thuis hoort.

Moeder:

“Is het gek dat ik jou bel? Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar een vriendin heeft haar zoon bij jou laten begeleiden en herkende dingen. Ze zei dat ik maar een met jou moest praten over hoog gevoelige kinderen. Kun je me hier iets meer over vertellen?”

Ik vertel haar het verhaal dat terug te vinden is onder het kopje: IK BEN OKÉ training

Comments are closed.